Tuy giáo sư đã già nhưng vẫn hơn anh chàng người yêu yếu sinh lý