Thỏa thuận ngầm giữa ông chồng biến thái và gã hàng xóm độc thân