Ryo Ikishima Nứng lồn lắm rồi mà anh bạn trai không chịu đụ