Lý do không nên say trước khi thằng bạn thân nó gục

Lý do không nên say trước khi thằng bạn thân nó gục