Giả vờ bị thôi miên để được cậu bạn thân làm cho sướng lồn