Em chỉ bị gãy tay chứ cái đấy vẫn to và cứng lắm nhé chị dâu