Chị gái góa chồng Kokoro tìm vui bên những anh chàng trai tơ